Bestyrelsen

Her ses Dansk Turismefremmes bestyrelse og en oversigt over Dansk Turismefremmes samlede repræsentationer i forskellige relevante, turismeorienterede udvalg.

Udvalgsposter

Dansk Turismes Advisory Board v/ Dorte Frandsen
Dansk Turismes Advisory Board er oprettet af Erhvervs- og Vækstministeriet med det formål at rådgive Det Nationale Turismeforum. Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark.

Analysearbejdsgruppen under Det Nationale Turismeforum v/ Paul Aspinall
Det Nationale Turismeforum blev i 2015 sat i verden af Erhvervs- og Vækstministeriet med det formål, at styrke og koordinere den fælles offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Dansk Turismefremme deltager aktivt i arbejdet via en repræsentant i analysearbejdsgruppen under Det Nationale Turismeforum.

Kommende Cykelråd v/Andreas Kjeldsen

Turismeministeriet for Folkemødet på Bornholm v/ Dorte Frandsen
Turismeministeriet er et samarbejde mellem 13 centrale turismeaktører, som hvert år, i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, sætter fokus på turismens samfundsøkonomiske betydning for Danmark gennem en række debatter. 

Advisory Board for Dansk Kyst- og Naturturisme v/ Dorte Frandsen
Dansk Kyst- og Naturturismes bestyrelse har nedsat et 24 mand stort Advidsory Board, der har til formål at rådgive bestyrelsen om udfordringer og muligheder for at udvikle dansk kyst- og naturturisme.

Det Digitale Partnerskab v/ Henrik Christoffersen-Thorsen fra VisitNyborg
Det Digitale Partnerskab har til formål at drive og udvikle den digitale turistinformation. Det Digitale Partnerskab har en nedsat styregruppe, som varetager al ledelse af driftsmæssig, organisatorisk og økonomisk karakter – herunder ASP-løsningen, som drives af VisitDenmark, som er et tilbud til de danske turismeregioner, destinationer, turistbureauer og andre indenfor turistbranchen om at få en avanceret hjemmeside. Netop nu arbejdes der på en helt ny forbedret ASP-løsning til erstatning af den eksisterende. 

Ferie for Alle præsidium v/ Paul Aspinall
Ferie For Alle er Skandinaviens største messe for ferierejser, der én gang årligt afholdes i Messecenter Herning med mere end 1.100 udstillere. Ferie For Alles præsidium består af udvalgte repræsentanter, der varetager den overordnede ledelse af messen. 

Nationalkomitéen for Danske Naturparker v/Andreas Kjeldsen
Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder af lokal eller regional karakter, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark. Nationalkomiteen, som består af repræsentanter fra en række myndigheder og naturorganisationer, har til opgave at vurdere optagelseskriterier samt de enkelte ansøgninger om optagelse.