Bestyrelsen

Her ses Dansk Turismefremmes bestyrelse og en oversigt over Dansk Turismefremmes samlede repræsentationer i forskellige relevante, turismeorienterede udvalg.

 • Paul Aspinall, Formand
  Paul Aspinall, Formand

  Head of Programs - Dania Business Academy • Andreas Kjeldsen, Næstformand
  Andreas Kjeldsen, Næstformand

  Lektor og studieleder - UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole • Christian Dragin-Jensen, Bestyrelsesmedlem
  Christian Dragin-Jensen, Bestyrelsesmedlem

  Associate Professor & Senior Research Specialist - Erhvervsakademi SydvestUdvalgsposter

 • Partnerskab om bæredygtig udvikling af dansk turisme v/Dorte Frandsen
  Et af initiativerne affødt af den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Partnerskabet består bl.a. også af VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark , og Dansk Storbyturisme.
  https://em.dk/media/14576/national-strategi-for-baeredygtig-vaekst-i-dansk-turisme.pdf
 • Dansk Turismes Advisory Board v/Dorte Frandsen
  Dansk Turismes Advisory Board er oprettet af Erhvervs- og Vækstministeriet med det formål at rådgive Det Nationale Turismeforum. Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark.
  https://em.dk/
 • Analysearbejdsgruppen under det nationale forum v/Christian Dragin-Jensen
  Det Nationale Turismeforum blev i 2015 sat i verden af Erhvervs- og Vækstministeriet med det formål, at styrke og koordinere den fælles offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Dansk Turismefremme deltager aktivt i arbejdet via en repræsentant i analysearbejdsgruppen under Det Nationale Turismeforum. https://em.dk/   
 • Ferie For Alle præsidium v/Paul Aspinall
  Ferie For Alle er Skandinaviens største messe for ferierejser, der én gang årligt afholdes i Messecenter Herning med mere end 1.100 udstillere. Ferie For Alles præsidium består af udvalgte repræsentanter, der varetager den overordnede ledelse af messen.
  https://www.ferieforalle.dk
 • Turismeministeriet For Folkemødet på Bornholm v/Dorte Frandsen
  Turismeministeriet er et samarbejde mellem 13 centrale turismeaktører, som hvert år, i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, sætter fokus på turismens samfundsøkonomiske betydning for Danmark gennem en række debatter.
 • Cykelrådet v/Dorte Frandsen
  Vejdirektoratets serviceudvalg; Vejdirektoratets Servicevejvisningsudvalg (SUV) er et samarbejdsudvalg repræsenteret af en række turisme- og naturorganisationer. Udvalget har til formål at koordinere ensartede grundprincipper for servicevejvisning for turister. De rådgiver Vejdirektoratet ved ruter og attraktioner af særlig turismemæssig relevans. Udvalget er nedlagt i foråret 2021, hvor det erstattes af et nyt udvalg. Dansk Turismefremme har allerede en post i det nye udvalg, men afventer opstarten.
  https://www.trm.dk/nyheder/2021/nyt-raad-skal-fremme-viden-om-cyklisme-i-danmark
 • Nationalkomiteen for Danske Naturparker v/Andreas Kjeldsen
  Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder af lokal eller regional karakter, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark. Nationalkomiteen, som består af repræsentanter fra en række myndigheder og naturorganisationer, har til opgave at vurdere optagelseskriterier samt de enkelte ansøgninger om optagelse.
  https://friluftsraadet.dk/danske-naturparkers-nationalkomite
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder og tilbud direkte i din indbakke. Ved tilmelding accepteres vores privatlivspolitik.