Bliv en del af Aktiv Danmark

Aktiv Danmark samler Danmarks bedste udbydere af aktive ferieoplevelser. Certificeringsordningerne synliggør kvaliteten af de oplevelser, som tilbydes inden for vores seks temaer, og skaber et nemt overblik for gæsterne.

 

Aktiv Danmark = kvalitetsmærket aktiv ferie

Dansk Turismefremme ejer og administrerer seks kvalitetsmærkeordninger under Aktiv Danmark, som er et landsdækkende aktiv ferie-projekt indenfor temaerne Bed+Bike, Fishing, Walking, Wellness, Gastronomy og Golf Denmark.

Sammen med de mange certificerede virksomheder og lokale turistdestinationer viser Aktiv Danmark turister vej til kvalitetssikrede aktører og overnatningssteder på landets bedste cykelruter, fiskeområder, vandreruter, samt inden for golf, wellness og gastronomi.

Som kvalitets- og markedsføringsfællesskab arbejdes der i Aktiv Danmark med national og international markedsføring, og sikring af en vellykket kobling mellem aktiv-ferie-destinationer og lokale virksomheder på tværs af landet.

Certificeringsbetingelser

Det er vigtigt, at man som certificeret aktør hos Aktiv Danmark opfylder kriterierne for certificeringen, således at turisterne fortsat forbinder ordningerne med kvalitet og gode oplevelser.

Aktiv Danmark (eller en lokal turismeorganisation, under kontrakt med Aktiv Danmark/Dansk Turismefremme som Aktiv Danmark Partner) vil foretage kontrolbesøg for at sikre sig, at kvalitetsordningens indhold bliver efterlevet.

Såfremt kriterierne ikke overholdes forbeholder Aktiv Danmark/Dansk Turismefremme sig retten til at ophæve certificeringskontrakten med 1 måneds varsel til den første i måneden. Der vil ikke være kontingentrefusion ved ophævelse af kontrakten pga. misligholdelse. Derudover skal kvalitetsmærkeordningens skilte returneres til Dansk Turismefremme/Aktiv Danmark, og det digitale logo samt omtale af kvalitetsmærkeordningen må ikke længere benyttes til markedsføring el. lignende. 

Udmeldelse
Certificeringskontrakterne er fortløbende, og ønskes der udmeldelse af et eller flere af Aktiv Danmarks temaer Bed+Bike, Walking, Fishing, Golf, Gastronomy, Wellness skal dette gøres skriftlig via e-mail til sekretariatet eller post til Dansk Turismefremme. Udmeldelsen skal ske inden den 30. juni, da deltagelsen af Aktiv Danmark automatisk fortsættes til næste certificeringsperiode.

Ved misligholdelse af nærværende certificeringskontrakt, herunder manglende overholdelse af certificeringsbetingelserne, kan kontrakten ophæves af Dansk Turismefremme, med 1 måneds varsel til den første i måneden. Der vil ikke være kontingentrefusion ved ophævelse af kontrakten.

Ifald certificeringskontrakterne opsiges eller ophæves bortfalder retten til at benytte Aktiv Danmarks  certificeringsfordele samt navn, logo og skiltning i forbindelse med egen markedsføring. Logoskilte skal returneres til Aktiv Danmark/Dansk Turismefremme.

Man kan ikke udmelde sig automatisk ved ikke at betale kontingent.

Dansk Turismefremme vil meget gerne modtage en begrundelse for beslutningen om udmeldelse. Denne oplysning bruges i bestræbelserne på hele tiden at forbedre kvaliteten.

Brug af billedmateriale
Som certificeret aktør bliver du bedt om at indsende ét eller flere billeder i forbindelse med oprettelse på AktivDanmark.dk, AktivDanmark.com, AktivDanmark.de, BettundBike.de samt tilhørende app (kun for Bed+Bike Basis, Premium og Sport aktører). Vi bruger disse billeder til at markedsføre jer på disse sider, men forbeholder os også retten til at bruge billederne til at markedsføre kvalitetsmærkerne (Bed+Bike, Wellness Denmark, Golf Denmark, Walking Denmark, Fishing Denmark og Gastronomy Denmark), samt for at markedsføre aktiv ferie generelt. Ved indlevering af billederne giver I samtykke hertil.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder og tilbud direkte i din indbakke. Ved tilmelding accepteres vores privatlivspolitik.