Partnerskab om bæredygtig udvikling af dansk turisme

Dansk Turismefremme er repræsenteret i partnerskabet om bæredygtig udvikling af dansk turisme, der skal skabe merværdi og sammenhæng imellem nationale, lokale, offentlige og private indsatser, så dansk turisme bidrager til at opfylde den nationale målsætning om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. 

Der er afsat 12 mio. kr. til projektet fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 Partnerskabet skal sikre udvikling, koordinering og udbredelse af indsatser, der fremmer en bæredygtig udvikling af dansk turisme, herunder inddrage aktører og erfaringer uden for turismen og fra andre projekter.

Partnerskabet skal sikre, at der udvikles en målemetode til måling af turismens drivhusgasudledning og den enkelte turists klimaaftryk, som ud over måling af CO2, også skal danne grundlag for at identificere og igangsætte nye indsatser, som kan nedbringe CO2-aftrykket på sigt.

Partnerskabet skal desuden bidrage til at udbrede certificeringsordninger, synliggøre forretningspotentialet ved at arbejde med bæredygtighed, bidrage til grøn omstilling af overnatningskapaciteten m.v. Derved adresseres udfordringer rejst af klimapartnerskabet for service, it og rådgivning.

Partnerskabet stiftes af VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark (Dansk Erhvervs- og Mødeturisme) og Dansk Storbyturisme (v. Wonderful Copenhagen). Partnerskabet vil inddrage destinationsselskaber og relevante erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier, eksperter mv. via etablerede samarbejdsfora, i task-forces og i konkrete projekter.

Partnerskabets arbejde vil løbende blive præsenteret for og drøftet i Det Nationale Turismeforums Advisory Board.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder og tilbud direkte i din indbakke. Ved tilmelding accepteres vores privatlivspolitik.