National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme

Det Nationale Turismeforum  har på vegne af regeringen udarbejdet en ny strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme frem mod 2030.

Strategien sætter en ambitiøs og bæredygtig retning for udviklingen i dansk turisme og skal sikre, at Danmark forbliver en attraktiv turistdestination. Det er regeringens vision, at turismen skal styrke dansk økonomi og det danske samfund gennem en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst, der skaber værdi for borgere, turister og lokalsamfund.

Dansk Turismes Advisory Board, som Dansk Turismefremme er repræsenteret i, har besluttet at engagere sig i det nye initiativ, der præsenteres i strategien, Partnerskab for bæredygtig udvikling af dansk turisme, som skal sikre udvikling, koordinering og udbredelse af bæredygtigheds-initiativer på tværs af erhvervet.

Pejlemærkerne

Med turismestrategien er der opstillet tre centrale pejlemærker for, hvad udviklingen i dansk turisme skal opnå frem mod 2030:

  1. Grønne og bæredygtige løsninger med mindre miljø- og klimaftryk
  2. Flere turister med et større turismeforbrug i Danmark
  3. Tilfredse turister, borgere og medarbejdere

Hvert pejlemærke er tilknyttet konkrete indikatorer, der gør det muligt at følge udviklingen frem mod 2030. For eksempel skal 70 pct. af alle overnatningssteder i Danmark være bæredygtighedscertificerede i 2030, og Danmark skal være anerkendt som den mest bæredygtige destination i Nordeuropa. Det er ambitiøse målsætninger, og der er ingen tvivl om, at det vil kræve, at vi trækker i fælles retning både i staten, kommunerne, erhvervet og organisationerne.

Dansk Turismes Advisory Board, som Dansk Turismefremme er repræsenteret i, har besluttet at engagere sig i det nye initiativ, der præsenteres i strategien, Partnerskab for bæredygtig udvikling af dansk turisme, som skal sikre udvikling, koordinering og udbredelse af bæredygtigheds-initiativer på tværs af erhvervet.

Vi glæder os til det videre forløb og ser frem til at nå i mål i 2030.

 

Cirklen viser pejlemærkerne for Dansk turisme frem mod 2030

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder og tilbud direkte i din indbakke. Ved tilmelding accepteres vores privatlivspolitik.