Rute 1: Nyborg til Svendborg - 54,5 km

På cykelruten kommer du bl.a. forbi Nyborg Slot, Holckenhavn Slot, Hesselagergaard og Broholm Slot.

På cykelturen fra Nyborg til Svendborg vil du udover smuk natur og historiske slotte komme forbi restauranter med mad i verdensklasse og skønne overnatningsteder. 

Spis og Sov godt

Sinatur Hotel Storebælt og Hotel Hesselet i Nyborg ligger lige i vandkanten og med smuk udsigt til Storebælts Broen. Hotel Hesselet er desuden også medlem af Gastronomi Danmark, og her er du garanteret et udsøgt måltid i deres restaurant. 

Hotel Christiansminde i Svendborg ligger også lige i vandkanten, med en smuk udsigt til Det Sydfynske Øhav. Hotel Ærø ligger meget centralt i Svendborg, tæt på bymidten og færgerne til de Sydfynske øer.

Hotel Hesselet

Et af Danmarks smukkeste design hoteller. Beliggende i bøgeskov og med udsigt til Storebælt og broen.

Sinatur Hotel Storebælt

Storebælt Sinatur Hotel & Konference ligger i Nyborg – smukt og ganske få meter fra strandkanten

Hotel Christiansminde Svendborg

Brug de fantastiske rammer på sydfyn til aktiviteter i naturen, eller slap af på din egen balkon eller terrasse og nyd den fantastiske udsigt

Hotel Ærø

Kom til Svendborg og få en dejlig overnatning på byens hyggeligste byhotel. Hotellet er placeret centralt et stenkast fra havnen og få minutter fra gå…

Nyborg Slot

Nyborg Slots Historie

Første gang Nyborg Slot nævnes i skriftlige kilder er helt tilbage i 1193. Arkæologiske kilder bekræfter at anlægget med voldgrave stod færdig omkring 1209/10.
Helt fra begyndelsen spillede Nyborg Slot en vigtig rolle. Borgen lå strategisk placeret midt i landet. I 1200-tallet begyndte den danske konge Erik Klipping at bruge borgen som mødested, og vigtige beslutninger blev truffet på Nyborg Slot. Blandt andet blev Danmarks første grundlov underskrevet af Erik Klipping i 1282 på Nyborg Slot.

Som bekendt blev Erik Klipping myrdet, og i 1287 blev de formodede mordere dømt fredløse for Danmarks sidste kongemord. Dommen blev afgivet på Nyborg Slot.

Efter Erik Klippings død fortsatte borgen som mødested for det, som kom til at hedde ”Danehof”. Når der var Danehof mødtes kongen og rigets gejstlige og verdslige stormænd og talte og afgjorde spørgsmål vedrørende blandt andet domsforhandlinger, stridigheder om kongens rettigheder samt udenrigspolitiske problemstillinger. Danehof blev afholdt på Nyborg Slot i cirka 200 år.

I 1525 blev Nyborg udpeget som Danmarks første residensstad. Dette medførte store udbygninger og moderniseringer af Nyborg Slot. Omkring Nyborg og slottet blev der i denne forbindelse også opført et voldanlæg, der blev udbygget i de følgende århundreder for at kunne modstå angreb fra datidens artilleri.

Nyborg Slot og Nyborg by blev som så mange andre steder indtaget af svenskerne under Svenskekrigene i 1650’erne. Svenskerne hærgede store dele af Danmark og efterlod næsten intet, da de endelig drog hjem til Sverige. Det siges at Nyborg Slot blev efterladt uden inventar, da alt af værdi blev taget som krigsbytte og ført med tilbage til Sverige.
Efter krigene ønskede kongen ikke længere at opholde sig på det nu hærgede slot. Nyborg Slot blev derfor overdraget til militæret. Militæret rådede over slottet helt frem til 1913.

Slottet blev under garnisonstiden indrettet som blandt andet tøjhus og kornmagasin. Dette resulterende i at store dele af slottet blev revet ned og/eller bygget om så det passede til militærets behov.

Da garnisonen forlod Nyborg i 1913 var slottet gammelt og forfaldent. I 1916-1917 overtog Danmarks Nationalmuseum slottet og en større undersøgelse og sidenhen restaurering blev påbegyndt. Siden 1920’erne har slottet fungeret som museum.

I de senere år er slottet og omgivelserne på ny blevet undersøgt, og siden 2017 har en ny restaurering af slottet været i gang. Når slottet genåbner i 2023 vil såvel det ydre som det indre være sat fint i stand, den bevarede kongefløj vil være suppleret med markeringen af en ny ringmur, en ny nordfløj vil rumme blandt andet en café og en ny Danehofsal, nye udstillinger vil tage imod publikum, og fra tårnets top vil man atter kunne skue ud over Storebælt.

Praktisk information

Nyborg Slot er lukket for adgang indtil 2023 grundet en gennemgribende renovering. Det er dog muligt at betragte det smukke slot udefra ved at gå en tur i det attraktive voldanlæg omkring slottet.

Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg

Broholm Slot

Broholm Slots Historie

Første gang Broholm Slot blev nævnt i kilder var allerede i 1326. Dengang tilhørte gården Ulfeldt-slægten. De ejede gården i næsten to århundrede. Ulfeldt-slægten ejede også Broholm Slot under Grevens Fejde (1535-1536), en konflikt der tit bliver kaldt Danmarks sidste borgerkrig. Under Grevens Fejde blev mange herregårde plyndret og sidenhen nedbrændt. Ifølge sagnet overlevede Broholm Slot Grevens Fejde på grund af dens brede voldgrave.

Igennem 1600-tallet skiftede Broholm ejere et par gange og blev af flere omgange renoveret og, der blev tilføjet bygninger, der stadig eksisterer den dag i dag. Den østlige hovedbygning med tårnet er for eksempel fra denne periode.

I 1600-tallet blev Broholm igen ramt af krig. Denne gang var der tale om Svenskekrigene, der havde resulteret i svenske troppers besættelse af Fyn. Broholm var mærket af denne besættelse. Jørgen Skeel arvede Broholm efter sin far Otto Skeel, der døde i 1644. Jørgen Skeel begyndte genopbygningen af Broholm med sin hustru Elisabeth Bille i 1650’erne og fik efter krigen Broholm på fode igen.
Jørgen Skeel deltog også i 1660 i de historiske forhandlinger der omhandlede og resulterede i enevældens indførelse.

I 1730 kommer slægten Sehested til gennem Niels Sehesteds ægteskab med Elisabeth Skeel (barnebarn af Jørgen Skeel og Elisabeth Bille). Sehested-slægten ejer stadig Broholm den dag i dag på 13. generation.

Op igennem 1800-tallet blev Broholm drevet og ejet af dygtige landmænd som også var meget engageret indenfor politik. Den politiske interesse blandt Broholms ejere fortsatte med videre op i 1900-tallet.

Broholmeren

Broholm slot har desuden givet navn til den sjældne danske hunderace, Broholmeren. Broholmeren er en meget gammel hunderace, der kan spores helt tilbage til slutningen af 1500-tallet.

Fra 1850 og frem til sin død avlede kammerherre og daværende ejer af Broholm Slot, N.F.B. Sehested hunderacen. For at fremme avlen af racen forærede Sehested hvalpe til folk i Danmark på betingelsen af at de skulle love at følge arven op. På denne måde fik hunderacen stor udbredelse og blev en meget almindelig race i Danmark.

Praktisk information

Broholm slot har åben hele året for gæster.

Se mere på Broholm Slots egen hjemmeside

Adresse: Broholmsvej 32, 5884 Gudme