Rute 3: Fredericia til Christiansfeld

Cykelruten er på 57,2 km. Denne historiske cykelrute tager dig fra Fredericia til Christiansfeld, og forbi genforeningssten, Skamlingsbanken, Fredericia Bymuseum og Christiansfeld Centeret..

På cykelturen i det Jydske, vil du udover smuk natur og historiske steder komme forbi  skønne overnatningsteder og restauranter.

Spis og Sov godt

På cykelturen i det Jydske, vil du udover smuk natur og historiske steder komme forbi  skønne overnatningsteder og restauranter. 

Danhostel Fredericia

er et oplagt feriemål året rundt. Vandrerhjemmet er beliggende i naturskønne omgivelser, midt i Madsby-enge, og med flot udsigt udover et fredet område.

Kolding Hotel Apartments

Vores lyse og rummelige hotellejligheder i hjertet af Kolding er velegnede både til ferieophold.Her er lys, luft og ekstra god plads til dig.

Villa Gertrud

Vil du overnatte et sted med karakter og charmerende atmosfære? Vil du bo i hjertet af Kolding by og i gå-afstand til det meste?

Den Gamle Grænsekro

Den Gamle Grænsekro er en kongeligt priviligeret kro, der ligger idyllisk mellem mark og natur ved den historiske honningkageby Christiansfeld.

Tyrstrup Kro

Et vellykket ophold forudsætter noget godt at spise og drikke. På Tyrstrup Kro serveres alt fra enkle små retter til store gourmet middage.

 

Skamlingsbanken

Før krigen i 1864, hvor Danmark tabte de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg var det, talte sprog tysk, på trods af Slesvigs danske tilhørsforhold. For at fremme det danske sprogs ret i Slesvig mødtes tusindvis af dansksindede sønderjyder til såkaldte sprogfester på Skamlingsbanken.

I 1842 købte en kreds af sønderjyder Skamlingsbanken som mødested for danskheden og i 1943 blev de første, førnævnte sprogfester afholdt på Skamlingsbanken. Sprogfesterne blev afholdt hvert år frem til 1863.  
I 1863 blev der rejst en 16 meter høj granitstøtte/obelisk ”til Minde om den danske Sags civile Forkæmpere i Sønderjylland”. Dette monument blev dog sprængt i stykker af preussiske ingeniørtropper i marts 1864 under krigen. Med den nye dansk-tyske grænse i 1864 kom Skamlingsbanken til at ligge i Danmark. Det blev derfor muligt i 1866 at genopbygge det tidligere monument.

Også de folkelige møder på Skamlingsbanken blev efter krigen genoptaget i 1884. På området opsatte man også mindesten over vigtige personer og begivenheder, der havde en særlig betydning for den sønderjyske sag og for kampen om det danske sprogs ret. I 1903 blev der på banken etableret en talerstol, hvis symboler fortæller om kampen for at opretholde det danske sprog i Sønderjylland.

Der blev igennem det 20. århundrede afholdt flere store møder på Skamlingsbanken. Eksempelvis i 1934, hvor nazismen begyndte at brede sig ud over Tysklands grænser og i 1945, hvor den danske modstandsbevægelse samlede næsten 100.000 mennesker til møde.

Skamlingsbanken er altså et dansk nationalsymbol for den civile kamp for Sønderjylland, samt den væbnede modstand under besættelsen. I dag er Skamlingsbanken først og fremmest et naturudflugtsmål, men smuk udsigt over området. Skamlingsbanken bruges ikke længere til folkemøder.

Fredericia Bymuseum

Fredericia Bymuseum er et kulturhistorisk lokalmuseum, der tager udgangspunkt i Fredericiaområdets historiske udvikling, særligt efter byens grundlæggelse i 1650.

Der er på museet særlig fokus på genstande, der belyser områdets militære, religiøse og erhvervsmæssige udvikling gennem tiden, samt byens befolknings dagligdag. Bymuseets udstillinger tager udgangspunkt i en række historiske temaer, der fortæller noget om Fredericias unikke og spændende historie.

Tilknyttet til Bymuseet er der også en museumshave. Museumshaven er også en del af fortællingen om Fredericias kulturhistorie. Der er offentlig adgang til museumshaven, hvor man kan nyde et velfortjent hvil og nyde en medbragt madpakke på havens opstillede borde og bænke.

Praktiske informationer

Fredericia Bymuseums adresse er: Jernbanegade 10, 7000 Fredericia.

Åbningstider:
Torsdag – søndag: 12.00 – 16.00.
Mandag – onsdag: Lukket.
Museet har lukket i januar måned.

Christiansfeld Centeret

Christiansfeld Centeret er ikke et museum, men i stedet et formidlingscenter. Det er på centeret muligt at få informationer om Christiansfelds spændende historie, gode oplevelser i byen og anden praktisk information.

Christiansfeld Centeret har grundet 100-års jubilæet for Genforeningen af Danmark lavet en særudstilling ved navn: ”Genforeningen i Christiansfeld”. Udstillingen løber indtil 23. december 2020. På udstillingen kan man lære om de begivenhedsrige dage op til afstemningen i 1920 fra personlige beretninger. Udstillingen indeholder også genstande, fotografier, postkort og afstemningsplakater fra perioden. Hele udstillingen kulminerer med Christian X’s berømte ridetur d. 10. juli 1920, over grænsen ved Frederikshøj lige nord for Christiansfeld.

Udover særudstillingen tilbyder Christiansfeld Centeret også andre spændende arrangementer, med fokus på Genforeningen. Flere at disse begivenheder er blevet rykket grundet Covid-19. Det er derfor muligt at opleve disse arrangementer frem til juni 2021. Arrangementerne er blandt andet byvandringer og foredrag om Christiansfeld og Genforeningen. Find arrangementerne i Christiansfeld Centerets kalender på deres hjemmeside.

Mindesmærker på rute 3

copyright: Michaelis Kirkegård - Museerne Fredericia

På den historiske cykelrute fra Fredericia til Christiansfeld kommer du forbi 8 forskellige mindesmærker der har betydning for Genforeningen.

Grænsestenen fra Kongeågrænsen

Praktisk information
Grænsestenen er placeret foran Danmarks Port ved stien til Prinsens Port.

Inskription på stenen
Kr. Dm. No. 72 (Kongeriget Danmark)
Kr. Pr. No. 72 (Königereich Preussen)

Historien
Grænsestenen blev opstillet efter 1920, det prævise årstal er ikke oplyst.

Stenen er rejst til minde om Genforeningen mellem Danmark og Sønderjylland (Nordslesvig) i 1920. Efter Danmark i 1864 tabte de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg gik den dansk-tyske grænse helt oppe ved Kongeåen. Der blev i denne forbindelse opsat 128 grænsesten langs Kongeågrænsen.

Referencer
Museerne i Fredericia: https://www.fredericiahistorie.dk/side/graensesten-fra-kongeaagraensen-0

Genforenings-støtterne på Sct. Michaelis Kirkegård

Praktisk information
Genforeningsstøtterne er placeret i hjørnerne af 1864-krigergraven på Sct. Michaelis Kirkegård, Vendersgade 30C, 7000 Fredericia

Inskription på støtterne
På den nordøstlige sten, står der: ”9. juli”
På den nordvestlig
e sten, står der: ”1920”

Historien
Stenstøtterne er rejst d. 8. juli, 1920 og blev afsløret for offentligheden d. 9. juli 1920.
Stenstøtterne er blevet rejst til minde om Genforening mellem Danmark og Sønderjylland i 1920. Genforenings-støtterne blev foræret af gårdmand Anders Christensen, Søndermarken. Han havde selv brugt stenene som markering til indkørslen til en mark.

Selvom Fredericia forblev dansk efter krigen i 1864, så spillede byen en vigtig rolle i krigen. Den danske hær trak sig nemlig tilbage til deres flankestillinger i Dybbøl og Fredericia, da hæren mistede kontrollen over Dannevirke. Fredericia by markerede derfor også Genforeningen i 1920, med festligheder, genforeningssten og mindesmærker.

Referencer
Museerne i Fredericia: https://www.fredericiahistorie.dk/side/genforenings-stoetter-paa-sct-michaelis-kirkegaard 

Gavlene på Købmagergades Skole

Praktiske informationer
Gavlene er placeret på den tidligere Købmagergade Skole (nu Fredericia Realskole). Der er to gavle, der er placeret på henholdsvis hjørnet af Købmagergade og Sjællandsgade, samt på hjørnet af Dalegade og Sjællandsgade.

Inskription
Gavlen på vestfløjen: ”Mænd med faste Hjerter. Det er Danmarks maal”

Gavlen på østfløjen: ”Fromme, stærke kvinder. Det er Danmarks maal”

Historien
Købmagergades Skole var oprindeligt en drengeskole (vestfløjen) tilbage i 1900. I 1913 blev skolen udvidet med en pigeskole (østfløjen). De to gavles formål er at minde eleverne om, hvad formålet med deres undervisning er og samtidig en henvisning til Danmarks nederlag i 1864 og et håb om en genforening mellem Danmark og Slesvig.

Teksten på de to gavle stammer fra digtet ”Brat af Slaget rammet”, af Frederik Paludan-Müller. Digtet er skrevet i 1864 i forbindelse med det danske nederlag. Paludan-Müller skrev digtet som en kampsang. Målet var en genforening mellem Danmark og Slesvig. Ifølge Paludan-Müller skulle dette gøres ved hjælp af en viljefast ungdom, der på et senere tidspunkt ville være parate til at tage kampen for det tabte land op.

Referencer
Museerne i Fredericia: https://www.fredericiahistorie.dk/side/gavlene-paa-koebermagergades-skole

Genforeningsstenen på Trinitatis Kirkegård

Praktisk information
Genforeningsstenen er placeret bag Krigergraven på Trinitatis Kirkegård, Kongensgade 39B

Inskription
På forsiden:
”1848 – 50    1864 – 1920
I kæmpede for Danmarks ære
I stred for alt hvad dansk vil være
og derfor står jeg her som minde
mens tider rinde
*Trinitatis Menighed rejste denne sten på genforeningsdagen.”

På bagsiden:
“Fundet på slagmarken”

Historien
Genforeningsstenen er rejst til minde om Genforeningen i 1920, hvor Sønderjylland blev genforenet med Danmark efter splittelsen i 1864.

Referencer
Museerne i Fredericia: https://www.fredericiahistorie.dk/side/genforeningssten-paa-trinitatis-kirkegaard

Genforeningsmonumentet i Fredericia

Praktisk information
Genforeningsmonumentet ligger på Øster Voldgade ved Danmarksgade.
Kunstner: Oscar Gundlach-Pedersen

Inskription
Til minde om Sønderjyllands genforening med moderlandet 1920

Historien
Genforeningsmonumentet blev opstillet d. 3. december, 1920 på Prinsessens Bastion i Fredericia. Monumentet blev dog flyttet til dens nuværende placering i 1996.

Fredericia by spillede en stor rolle under krigen i 1864 og var derfor også meget engageret i en genforening af Sønderjylland og Danmark. Allerede i 1919 begyndte snakken i Fredericia om et monument for at markere den snarlige Genforening. En gruppe af byen fremtrædende mænd nedsatte en komité hvis formål var at oprette et monument.

Komitéen indrykkede artikler i Fredericias aviser, hvor de informerende borgerne om deres planer, samtidig med at de opfordrede borgerne til at give et økonomisk bidrag til monumentet.
Det lykkedes komitéen at skaffe midler nok til opførelsen af et Genforeningsmonument. Der mødte cirka 500 mennesker op til afsløringen af monumentet.

Referencer
Museerne i Fredericia: https://www.fredericiahistorie.dk/side/genforeningensmonumentet

Genforeningsstenen på Frederikshøj

Praktisk information
Genforeningsstenen står nord for Frederikshøj Kro, overfor ejendommen på Koldinvej 91.
Genforeningsstenens adresse er Koldingvej 86, 6070 Christiansfeld.

Inskription
På den ene side:
”Minde om:
Kong Chr. X
Her besteg den hvide Hest
Genforeningsdagen
den 10 Juli 1920”

På den anden side:
”Rejst
af
Vejle Amtsraad
og
de 8 forhenværende slesvigske Sogne”

Historien
Genforeningsstenen på Frederikshøj blev afsløret d. 23. oktober 1921.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/frederikshoej

Genforeningsstenen på Høkkelbjerg

Praktisk information
Genforeningsstenen står vest for hovedvej 10, skråt overfor Høkkelbjerg Rasteplads.
Genforeningsstenens adresse er Koldingvej 49, 6070 Christiansfeld.

Inskription
Her hilste
sønderjyderne
Kong
Christian den X.de
Velkommen
ved
Genforeningen
Den 10. Juli 1920

Historien
Genforeningsstenen på Høkkelbjerg blev afsløret den 15. maj 1921. Stenen der blev brugt til mindesmærket, blev fundet på gårdejer P.G. Tofts mark nord for Løgumkloster.

Der er i alt fire sten, som minder om kongens berømte ridt over grænsen på den hvide hest. Genforeningsstenen på Høkkelbjerg, Genforeningsstenen på Frederikshøj, Genforeningsstenen ved Kruså og Genforeningsstenen på Dybbøl.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/christiansfeld

Genforeningsmonumentet i Christiansfeld

Praktisk information
Genforeningsmonumentet står i et parkanlæg mellem Brødremenighedens kirkegård og Kongensgade. Monumentets adresse er Kongensgade 25, 6070 Christiansfeld.

Monumentet er tegnet af kunstneren Niels Skovgaard. Det er udført af billedhugger Hans Syberg.
Monumentet er skænket til Christiansfeld by af Ny Carlsbergfondet.

Inskription
På monumentets forside er et billede af Mor Danmark, der tager imod sin røvede datter, Sønderjylland.

På monumentets bagside står der:
”Det er her stenens bud:
Her har stormen, her har flammen
samlet dem, der hører sammen.
Lovet være Gud!”

På en af siderne på monumentet står der:

”HS
1935”

Historien
På 15-årsdagen for kong Chr.X’s ridt over den tidligere grænse i 1920, blev genforeningsmonumentet i Christiansfeld afsløret. Jubilæet i 1935 bød, udover afsløringen af monumentet også på festligheder og fyrværkeri.

Monumentet forestiller Mor Danmark der tager imod sin røvede datter, Sønderjylland. På monumentets bagside er, der indhugget et vers ar Valdemar Rørdam.

Genforeningsmonumentet i Christiansfeld er et af de største monumenter, der er blevet rejst i Danmark efter Første Verdenskrig.