Rute 5: Tour de Genforening på Als

Denne historiske cykelrute tager dig rundt på Als, og forbi 10 genforeningssten. Cykelruten er på 88,4 km.

På cykelturen her på Als, vil du udover smuk natur og historiske steder komme forbi dette skønne overnatningsted

Spis og Sov godt

På cykelturen her på Als, vil du udover smuk natur og historiske steder komme forbi dette skønne overnatningsted

Danhostel Sønderborg Vollerup

ligger i den grønne bydel Vollerup i Sønderborg Øst – få minutters kørsel fra den nye motorvej 8 og centrum af den sønderjyske by.Danhostel Sønderborg-Vollerup er indrettet i flere hyggelige huse med i alt 43 værelser – de fleste med eget bad og toilet.

Mindesmærker på rute 5

Foto: Margrethe Petersen

På den historiske cykelrute på Als i Sønderjylland kommer du forbi 10 forskellige mindesmærker der har betydning for Genforeningen.

Genforeningsstenen i Majbøl

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står overfor Majbølvejs udmunding i Mommarkvej.
Genforeningsstenens adresse er Mommarkvej 224, 6470 Sydals.

Den lokale snedker Christian Iversen er forfatter til teksten på genforeningsstenene. Iversen udhuggede også teksten i stenen.

Inskription
Genforeningen 1920
Majbøl By rejste dette Minde
Alt hvad Fædrene har kæmpet
Mødrene har grædt har den Herre stille lempet saa vi vandt vor Ret

1864 – 1920

Historien
Genforeningsstenen i Møjbøl blev afsløret på grundlovsdag i 1930.

Den nederste del af teksten er hentet fra Bjørnstjerne Bjørnsons ”Ja, vi elsker dette landet.”

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/majboel

Genforeningsstenen i Tandslet

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står foran kirken i Neder Tandslet by.
Genforeningsstenens adresse er Mommarkvej 254, 6470.

Teksten på stenen er forfattet af den alsiske hjemstavnsdigte Martin N. Hansen.

Inskription
1920
Vor Tro har sejret,
som det forjættes da vort vi værged’ med Ild og Id
Det styrke Slægten i Dagens Strid,
til Sten forvitrer og Skriften slettes!

Befrielsesaaret
1945

Historien
Genforeningsstenen i Tandslet blev afsløret den 14. juni 1930. Omkring stenen blev der plantet egetræer. Det er en gammel tradition at plante træer som mindesmærker.

Genforeningsstenen i Tandslet er en dobbeltsten. Dette betyder at stenen er til minde om to begivenheder. I Tandslet er disse begivenheder Danmarks Genforening med Sønderjylland og Danmarks befrielse fra den tyske besættelsesmagt i 1945.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/tandslet

Genforeningsstenen i Lysabild

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står på kirkepladsen i Sydals.
Genforeningsstenens adresse er Lysabildgade 7, 6470 Sydals

Højskolelærer Godfred Hansen er forfatter til teksten på stenen. Over teksten er symbolet for tro, håb og kærlighed indgraveret.

Inskription
Genforeningen 1920
Stenen staar hvor Tro og Taal
vandt vor Ret og Modersmaal

Beboere i Lysabild sogn rejste Stenen
1930

Historien
Genforeningsstenen i Lysabild blev afsløret den 5. juni 1930. Der ligger en blykapsel indmuret i stenens sokkel. I blykapslen ligger et dokument, som blev skrevet af pastor Ove Gyring.
Genforeningsstenen vejer 10 tons.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/lysabild

Genforeningsstenen i Mommark

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står ved indkørslen til færgegården ved Mommark Handelskostskole.
Genforeningsstenens adresse er Mommarkvej 373, 6470 Sydals.

Indskrift og udsmykning er lavet af kunstneren Skovgaard.

Inskription
På forsiden:
1920

På bagsiden:
1864

Historien
Genforeningsstenen i Mommark blev afsløret den 6. august 1923.
På den ene side af stenen er Danmarks tre løver. På stenens anden side er de to slesvigske løver.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/mommark

Genforeningsstenene i Fynshav

Praktiske informationer
De to genforeningssten i Fynshav står på græsplænen ved vejkrydset foran Efterskolen Strand Danebod, der hvor Østkystvejen munder ud i Hovedvejen.
Genforeningsstenenes adresse er Færgevej 5.

Teksten til den store genforeningssten (Genforeningssten nummer 1) blev forfattet af sognefoged hustru Kathrine Eriksen.

Inskriptioner
Genforeningssten nummer 1:
1864
1920
Sten staa i tusind aar
tal om fædres trange kaar
og den store
Seier

Notmark Sogns Beboere
reiste Stenen
1930

Genforeningssten nummer 2:
Forside:
Nordsiden:
Kr.Dm
No 54

Sydsiden:
Kr.Pr.
No 54

Bagsiden:
Østsiden:
Vi
Flyttede
Stenen
10.2.1920

Vestsiden:
Ledet
Hænge
vi
Gud
Vangen
Hyrde

Historien
Den store grænsesten blev afsløret den 11. juli 1930 ved Efterskolen ”Danebod”. Stenen blev fundet på en mark og slæbt til opstillingsstedet af skolens elever.

Den anden sten er en såkaldt grænsesten fra Kongeågrænsen til Tyskland indtil Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920.
På nordsidens af stenen er teksten dansk. På den modsatte side er den prøjsisk.

Referencer
Grænseforeningen.dk:
https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/fynshav-1
https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/fynshav-2

Genforeningsstenen i Svenstrup

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står foran Svenstrup forsamlingshus.
Genforeningsstenenes adresse er Nordborgvej 66, 6430 Nordborg.

Gårdejer J. Skov har forfattet stenens tekst. Den sidste linje i teksten er inspireret af de berømte ord, som belv udtalt i den prøjsiske Rigsdag.

Inskription
Til Minde om
Genforeningen
1920
Vi er Danske og vil vedblive at være Danske

Historien
Genforeningsstenen i Svenstrup blev afsløret den 15. juni 1930.
Stenen blev fundet i Statsskoven. Der var store problemer med at transportere den store sten til opstillingsstedet. Byens beboere samledes dog sammen til et triumftog og fulgte stenen med fanebærere og musikkorps i spidsen af optoget.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/svenstrup

Genforeningsstenen i Havnbjerg

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står hvor Vestervej går ud i Skovvej i Havnbjerg by.
Genforeningsstenens adresse er Vestervej 7, 6430 Nordborg.

Inskription
Denne sten satte
Havnbjerg by
til Minde om
Gjenforeningen med
Danmark 1920

Mig fryder din ros din Ære
Mig knuger din dorg dit savn
Hver glans hver plet vil jeg bære
som falder paa Danmarks Navn

Historien
Genforeningsstenen i Havnbjerg blev afsløret i det tidlige efterår i 1920. I forbindelse med afsløringen blev der holdt en højtidelighed, som samtlige af byens beboere mødte op til.
Sidste del af teksten på stenen er fra et vers fra ”Jeg elsker de grønne lunde” af Johs. Helms.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/havnbjerg

Genforeningsstenen i Lavensby

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står, hvor Gyvelvej krydser Arnbjergvej i Lavensby.
Genforeningsstenens adresse er Gyvelvej 16, 6430 Nordborg.

Inskription
10/2
1920
Stemte vi os Hjem
Til Danmark
med 150 Danske stemmer
mod 1 Tysk

Historie
Genforeningsstenen i Lavensby fortæller om resultatet i sognet efter afstemningen i zone 1 den 10. februar 1920. Resultatet i sognet var en overbevisende sejr til danskheden.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/lavensby

Genforeningsstenen i Holm

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står foran skolen, hvor Skolehaven munder ud i Møllegade.
Genforeningsstenens adresse er Skolehaven 2, 6430 Nordborg.

Inskription
Minde om
Genforeningen
1920

Dog maa du aldrig glemme
at her du hører hjemme
og livets daad du skylder
dit Folk og Fædreland.

Historien
Genforeningsstenen i Holm blev afsløret den 15. juni 1930.
Stenens tekst slutter med de sidste fire linjer fra sidste vers fra ”Vort land er kun en lille bid” af Holger Begtrup.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/holm

Genforeningsstenen i Broballe

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står overfor det tidligere andelsmejeri – i dag mikrobryggeri, hvor Vikkelbjergvej munder ud i Spangsmosevej.
Genforeningsstenens adresse er Vikkelbjergvej 1, 6430 Nordborg.

Inskription
Danske Mænd og Kvinder
rejste denne Sten
til Minde om Genforeningen
d. 10.6.1920

Hver Glans hver Plet
vil vi bære som falder
paa Danmarks Navn.

Historien
Genforeningsstenen i Broballe blev afsløret den 7. december 1927. Denne dato har dog ingen relation til Genforeningen. Stenen skulle formentlig have været afsløret den 10/7.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/broballe

Genforeningsstenen i Guderup

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står i krydset mellem Søndergade og Østergade på den tidligere stationsplads i Guderup by.
Genforeningsstenens adresse er Østergade 1, 6430 Nordborg.

Inskription
Denne Sten rejste
egen Sogns Beboere
til minde om ar vi den
19.2.1920 stemte os
Hjem til Danmark
med 1030 Danske mod
50 Tyske Stemmer

Historien
Genforeningsstenen i Guderup blev afsløret den 15. juni 1921.
Afstemningsresultatet er gengivet i stenens tekst. Dette ses også mange andre steder, hvor sognene havde et overvejende dansk flertal.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/guderup

Genforeningsstenen i Sebbelev

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står i vejkrydset midt i Sebbelev by.
Genforeningsstenens adresse er Sebbelev Bygade 7, 6440 Augustenborg.

Inskription
15.6.1920
Monogram for Chr. X

5.5.1945

Om din Frihed vil vi værne
holde Skoldvagt om din fredag

Rejst af Sebbelev Bys
Danske Borgere

Historien
Genforeningsstenen i Sebbelev blev først rejst i 1945. Stenen er en dobbeltsten og er både et minde om Genforeningen i 1920 og Danmarks befrielse i 1945 fra tysk styre.

Der havde kort efter Genforeningen i 1920 været planer om at rejse et genforeningsminde, men det skete først efter befrielsen i 1945.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/sebbelev

Genforeningsmonumentet i Spang

Praktiske informationer
Genforeningsmonumentet står, hvor Borgmester Andersens Vej krydser Augustenborg Landevej i byen Spang.
Genforeningsmonumentets adresse er Spang 4, 6400 Sønderborg.

Genforeningsmonumentet er udført af billedhugger Jens Lund. Teksterne er forfattet af Valdemar Rørdam.

Inskription
Vi kom hjem gik oprejst ind
fest blev fulgt af arbejdsdag
strenge kaar gav faste sind
under Danmarks fire flag

Tunge byrder sled vor marv
fremmed krig var pligtens bud
i den brydekamp med gud
frelste vi vor fremtids arv

Stærkere end guld og staal
gik vort gamle modersmaal
der hvor livets grundvæld sprang
sin ukuelige gang

Historien
Genforeningsmonumentet i Spang blev afsløret den 15. 1937. Monumentet blev rejst på initiativ fra det Danske Samfund for Ulkebøl Sogn. Danske Samfund fik støtte fra Ny Carlsberg Fondet. På pladsen hvor monumentet blev opført lå der før et bomhus fra tyskertiden. Dette Bomhus var uskønt, udansk og til gene for trafikken. Amtet sørgede for nedrivningen af bonhuset og betalte alle udgifter for omdannelsen til et anlæg.