Cyklens år

Transportministeriet og Vejdirektoratet m.fl. har udnævnt 2022 til Cyklens År.

200 millioner kroner fra Infrastrukturplan 2035 som medfinansiering til cykelinfrastruktur i landets kommuner. Andre 200 millioner kroner afsættes til cykelstier langs statsvejnettet af parterne bag aftalen, som også er enige om, at der i 2022 skal være større fokus på cyklen som attraktivt transportmiddel.

Cyklister på Bornholm, Fyn og i Jylland kan se frem til bedre cykelinfrastruktur, når 200 millioner kroner fra Infrastrukturplan 2035 bliver omsat til bedre cykelinfrastruktur ni steder i landet. Arbejdet med cykelprojekterne kan påbegyndes i 2022, som også er udråbt til Cyklens år af parterne bag infrastukturaftalen.

Det er Vejdirektoratet, der har indstillet de bedste projekter langs statsvejene, som de 200 millioner kroner kan bruges på, og nu er parterne bag infrastrukturaftalen enige om at sætte arbejdet med cykelprojekterne i gang.

Vejdirektoratet har udvalgt projekterne ud fra en række parametre, blandt andet trafiksikkerhed, sammenhæng med det øvrige cykelstinet og uheldsdata. Det tager Vejdirektoratet mellem et og tre år at anlægge de nye cykelstier alt efter projekternes kompleksitet.

I løbet af 2022 skal der desuden laves en cykelstrategi som en integreret del af Cyklens år. Strategien skal sætte retning for, hvordan cykelindsatsen skal målrettes i de kommende år.

Læs mere på Transportministeriets hjemmeside her.

Cyklens År