Temamøde om strategi for de Nationale Cykelruter

Kære medlem af DanskTurismefremme,

De 11 Nationale Cykelruter har siden 1993 tilbudt unikke cykeloplevelser på tværs af hele Danmark. Ruterne byder på et uudnyttet potentiale for at styrke den lokale vækst gennem øget cykelturisme og rekreativ cykling. Vejdirektoratet er derfor ved at udarbejde en ny strategi for de Nationale Cykelruter, som vi gerne vil have jeres inputs til. 

Derfor inviterer Vejdirektoratet nu, med begejstring fra Dansk Turismefremmes side, vores medlemmer til online temamøde, hvor man kan høre mere om ruterne og strategien. Det er tanken at vi i fællesskab kan drøfte, hvordan rekreativ cykling kan skabe værdi blandt borgere, besøgende og lokale erhvervsdrivende. 

 

Tilmeld dig mødet for destinationer og turismeaktører via dette link.

Indtil da kan man læse mere om ruterne på hjemmesiden: www.ruter.dk 

Vi glæder os til at drøfte den kommende strategi for de Nationale Cykelruter med jer


MVH Danskturismefremme

Cykel - nyhedsbrev